הכרזות ברידג' :LIMIT לעומת FORCING

מאת מוטי גלברד.
כתב רם סופר ע"פ הרצאת מוטי גלברד מיום 22/9/2006


ההבנה אילו הכרזות מחייבות את השותף להמשיך ולהכריז, ואילו הכרזות מאפשרות לו לעבור (והן בעצם הצעה לחוזה סופי) היא תנאי בסיסי לדו-שיח מוצלח בין שני השותפים.
הכרזה שמחייבת את השותף להמשיך ולהכריז נקראת FORCING.
הכרזה שמאפשרת לשותף PASS נקראת LIMIT.
רצוי ששחקן הברידג` ידע בודאות אילו הכרזות הן FORCING ואילו
LIMIT , בשיטה שבה הוא משחק.

הערה: כל ההגדרות לעיל מניחות אי-התערבות של המתנגדים.
כל התערבות שהיא של מתנגד צד-ימין מבטלת את החובה להכריז בעקבות הכרזה FORCING של השותף.
בין שיטות ההכרזה הטבעיות בברידג`, קיימות שתי אסכולות עיקריות בנוגע לקביעת הכללים מתי הכרזה היא FORCING.
האחת – מקורה בשיטת גורן ועד היום יש לה שרידים בשיטת STANDARD AMERICAN. השניה – מקורה בשיטת ACOL והיא כיום זו המועדפת על רוב שחקני הברידג` בישראל ובעולם כולו.
גורן פרסם את שיטתו עוד בשנות החמישים. השיטות שהיו קיימות לפני כן היו מסובכות מדי עבור השחקן הממוצע. גורן הבין שצריך כללים ברורים ופשוטים כדי שהשיטה תהיה פופולרית, והוא קבע שכל קפיצה היא FORCING (בדרך כלל עד משחק מלא לפחות). כתוצאה מכך יש בשיטת גורן הרבה מאד הכרזות FORCING ומעט הכרזות LIMIT.

לעומת זאת שיטת ACOL שמה דגש על ריבוי הכרזות LIMIT המתארות את היד במדויק וצמצמה את הכרזות ה-FORCING למינימום ההכרחי.
זאת היא השיטה המשוחקת כיום בישראל ולכן זה מה שעלינו ללמד את התלמידים. יתכן ששיטת גורן קלה יותר לתפיסה, אבל אם זה מה שנלמד אז נצטרך עוד קורס שלם להעביר את התלמידים לשיטה המשוחקת בישראל.
לפני שנפרט את כללי ה-LIMIT וה-FORCING בשיטת ACOL. נעשה אבחנה בין הכרזות שהן FORCING לסיבוב אחד בלבד (כלומר השותף חייב לענות אבל אין הכרח שההכרזה תימשך לאחר מכן) לבין הכרזות שהן FORCING GAME.
משמעות FORCING GAME – לא זו בלבד שהשותף חייב לענות, הכרזה זו מחייבת את השותפות להגיע למשחק מלא לפחות, ושני השותפים חייבים להמשיך ולהכריז כל עוד ההכרזה נמצאת בגובה של משחק חלקי.
ושוב, התערבות המתנגדים מבטלת חובה זו; אך מקובל, שלאחר הכרזה שהיא FORCING GAME אין להרשות למתנגדים לשחק חוזה כלשהו לא מוכפל.
כללי LIMIT/FORCING של הפותח:
כל הכרזת NT היא LIMIT
הכרזת תמיכה בשותף (או הכרזת העדפה) היא תמיד LIMIT
חזרה על סדרה (גם בקפיצה) היא LIMIT
הכרזת סדרה חדשה בגובה 2, לא ברוורס היא LIMIT
הכרזת סדרה חדשה בקפיצה או ברוורס היא FORCING
בנוגע להכרזת סדרה חדשה בגובה 1, מקובל כיום בישראל לשחק זאת כ- LIMIT, אבל את המתחילים עדיף ללמד זאת כ- FORCING.

כללי LIMIT/FORCING של המשיב:
כל הכרזת NT היא LIMIT
הכרזת תמיכה בשותף (או הכרזת העדפה) היא תמיד LIMIT
חזרה על סדרה (גם בקפיצה) היא LIMIT
הכרזת סדרה חדשה היא בדרך כלל FORCING
הכרזת סדרה רביעית לאחר שהוכרזו 3 סדרות היא מלאכותית ו- FORCING למשחק מלא.
הכרזת סדרה שלישית לאחר שהפותח חזר על סדרתו היא FORCING לסיבוב אחד תמיד (ולעתים גם למשחק מלא).
הכרזת סדרה שלישית לאחר שהפותח הכריז 1NT היא FORCING רק אם היא בקפיצה או ברוורס. אחרת היא LIMIT.
דוגמאות:
1)
פותח משיב
♦1 ♥1
♠1 ?
את הכרזת ♠1 נלמד כ- FORCING.
כל ההכרזות הבאות של המשיב הן LIMIT:
1NT, 2NT, 2♦, 3♦, 2♥, 3♥, 2♠2

כמובן, כל קפיצה למשחק מלא היא גם LIMIT (ובדרך כלל מסיימת את ההכרזה).
ההכרזה היחידה שהיא FORCING היא ♣2 – צבע רביעי. זו הכרזה מלאכותית שהיא GAME FORCING.
2)
פותח משיב
♦1 ♠1
1NT ?
הכרזתו האחרונה של הפותח היא LIMIT.
ההכרזות הבאות של המשיב גם הן LIMIT: 2♠, 3♠, 2NT, 2♦, 3♦, 2♥.
♥2 היא LIMIT משום שזו הכרזת סדרה חדשה ללא קפיצה או רוורס לאחר 1NT.
ההכרזות הבאות הן FORCING: 3♣, 3♥.
הכרזה של ♣2 היא LIMIT אם משחקים אותה כטבעית.
אם משחקים CHECKBACK STAYMAN אז זו כמובן הכרזה מלאכותית ו- FORCING.
3)
פותח משיב
♦1 ♠1
♣2 ?
הכרזתו האחרונה של הפותח היא LIMIT.
ההכרזות הבאות של המשיב הן LIMIT: 2♦, 2♠, 2NT, 3♣, 3♦, 3♠.

להרבה שחקנים יש קושי פסיכולוגי לחשוב על אפשרות של PASS לאחר שהשותף קפץ ל- ♠3 אבל לאמיתו של דבר הכרזה זו מראה 10-11 נקודות עם שישיה טובה ב-♠ ונכונות להסתפק בחוזה ♠3 מול יד מינימלית של השותף.
שוב, ההכרזה היחידה שהיא FORCING היא ♥2 – צבע רביעי מחייב.
לסיכום, אנחנו רואים שבמרבית מהלכי ההכרזה הנפוצים רוב ההכרזות הן LIMIT ורק מספר מצומצם של הכרזות הן FORCING.
אולם ישנן ידיים בהן חובה להשתמש בהכרזות .FORCING ועל כן מן הראוי להכיר ולדעת היטב את הכרזות הרוורס והצבע הרביעי ואת השימוש הנכון בהן.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה